วันที่
สถานที่
ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง