3 เหตุผล ทำไม…ต้องตรึงราคาดีเซล ⛽〽
.ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก มีความผันผวนปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา และกระทบถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศทุกชนิดที่ขยับเพิ่มขึ้นตาม แต่สำหรับน้ำมันดีเซลภาครัฐมีมาตรการตรึงราคาไว้ให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
.
ทำไม ต้องตรึงราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งมีเหตุผลหลายประการ ดังนี้

🔘 เพราะ ดีเซลถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน หากต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ภาระก็จะตกมาอยู่กับประชาชน
🔘 เพราะ ดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ทั้งรถบรรทุกสินค้า และรถโดยสาร มีผลให้ต้นทุนสินค้าและการเดินทางเพิ่มขึ้น
🔘 เพราะ จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น
.
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายในประเทศ 30 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายจ่ายในกลุ่มน้ำมันดีเซล เดือนละประมาณ 5,500 – 6,000 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในช่วงวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้อย่างต่อเนื่อง

#OFFOKnowledge #สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง #OilFuelFundOffice #OFFO 

ภาพประกอบ
  • ทำไมต้องตรึงราคาดีเซล