"ข้อเท็จจริง พลังงานไทย"

ตอนที่ 2 : ทำไมพม่า มาเลเซีย ขายน้ำมันได้ถูกกว่าไทย และ ทำไมไทยขายน้ำมันให้พม่าถูกกว่าขายในประเทศ
โดย นายวีรพล จิรประดิษฐกุล
นักวิชาการด้านพลังงาน

ภาพประกอบ