เว็บไซต์ http://www.offo.or.th ให้ความสำคัญเรื่อง "ความปลอดภัย" ของผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชม ดังนั้น เว็บไซต์นี้ ต้องการเพียงแค่

  • IP Address as Incoming Connections
  • Connection to your web browser via HTTP and HTTPS
  • Acception of use mobile code such as CSS and JavaScript

เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราพยายามที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (เช่น IP Address ชื่อจริง และอื่นๆ) ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราจะได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือถูกบังคับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ดี เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูล หรือการเข้าเว็บไซต์ที่มี link อยู่บนเว็บไซต์ เพราะเว็บเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุม