วันที่

กระทรวงพลังงาน ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
โดยจะลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567
โดยมีรายละเอียดการปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซิน ดังนี้

⛽ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร
⛽ น้ำมันเบนซิน ULG 95 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 1 บาทต่อลิตร
⛽ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร

การลดราคาน้ำมันเบนซินในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน ก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบการเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้ โดยดูได้จากฝาช่องเติมน้ำมัน คู่มือการใช้รถยนต์ หรือสอบถามที่ศูนย์บริการ เพราะหากเติมผิดประเภทอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ 🚗