วันที่

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ในเดือนกรกฎาคม 2566 ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ้านปลา ธนาคารปู จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566