วันที่

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ดำเนินจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการเวที "เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนวิกฤตการณ์" โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอักษร จ.ระยอง สำหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง