วันที่
สถานที่
กระทรวงพลังงาน

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ วันนวมินทรมหาราช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถนบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์