วันที่
สถานที่
กระทรวงพลังงาน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ กระทรวงพลังงาน